Föreningsstämma 2019

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se

 

2019-02-01

 

Till medlemmar i Leader Gute.

 

Kallelse

 

Medlemmar i den ideella föreningen Leader Gute kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

onsdagen den 20 mars.

 

Tid: kl 19.00-21.00

Plats: Stora konferenssalen, Gotland Grönt Centrum, Lövsta

 

 

 

Förslag till föredragningslista finns att ladda ned här. Övriga möteshandlingar inklusive valberedningens förslag finns tillgängliga att hämta på Leader Gutes kansli från och med den 23 februari. Kontakta kansliet på info@leadergute.se eller 0498-501 80 för att rekvirera möteshandlingar.

 

Medlemmar har rätt att få en motion behandlad vid föreningsstämman om medlemmen skriftligen framställer sin begäran till LAG senast två veckor före stämmans genomförande. Eventuella motioner skickas till info@leadergute.se senast den 6 mars.

 

Medlem som är juridisk person behöver ge fullmakt till den som ska företräda organisationen vid föreningsstämman. Fullmaktsblankett finns att ladda ned här. Fullmakten ska visas upp vid registrering till föreningsstämman.

 

 

Hälsningar, dag som ovan

 

Roger Lundberg

Ordförande