Föreningsstämma 2018

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se

 

2018-02-26

 

Till medlemmar i Leader Gute.

 

Kallelse

 

Medlemmar i den ideella föreningen Leader Gute kallas härmed till ordinarie föreningsstämma

tisdagen den 20 mars.

 

Tid: kl 19.00-21.00

Plats: Stora konferenssalen, Gotland Grönt Centrum, Lövsta

 

Utöver årsmötesförhandlingar har vi nöjet att få lyssna på två olika externa talare.

 

  • Framtidens turism på Gotland – En strategi för gotländsk besöksnäring med fokus på teman, stråk och hela året. (Projektledare Mats Jansson, näringslivsstrateg Region Gotland)

 

  • Utveckla Sudret – ett integrationsprojekt. Betydelsen av möten och aktiviteter i väntan på asyl (Anita Widén & Elinor Edvardsson Stiwne, Hoburgs Näringslivs Intresseförening)

 

 

Förslag till föredragningslista finns här. Övriga möteshandlingar inklusive valberedningens förslag finns tillgängliga att hämta på Leader Gutes kansli. Kontakta kansliet på info@leadergute.se eller 0498-501 80 för att rekvirera möteshandlingar.

 

Medlemmar har rätt att få en motion behandlad vid föreningsstämman om medlemmen skriftligen framställer sin begäran till LAG senast två veckor före stämmans genomförande. Eventuella motioner skickas till info@leadergute.se senast den 6 mars.

 

Medlem som är juridisk person behöver ge fullmakt till den som ska företräda organisationen vid föreningsstämman. Fullmaktsblankett finns att ladda ned här. Fullmakten ska visas upp vid registrering till föreningsstämman.

 

 

Hälsningar, dag som ovan

 

Roger Lundberg

Ordförande