Partnerskap

I början av 2014 samlades ett stort antal aktörer från det gotländska samhället för att diskutera behovet av och utformningen av en utveckligstrategi för lokalt ledd utveckling på Gotland under programperioden 2014-2020. Ett partnerskap bildades och vid det mötet utsågs en skrivargrupp med uppdrag att hålla ihop arbetet framöver.


Skrivargruppen bestod av representanter för ideell, privat och offentlig sektor. Skrivargruppen rapporterade sitt arbete till en referensgrupp bestående av ett 20-tal organisationer. Efter att skrivargruppen avrapporterat sitt arbete och förslaget till utvecklingsstrategi gått på remiss samt presenterats på olika offentliga möten och rådslag skickades utvecklingsstrategin in till Jordbruksverket.


Efter beslut från Jordbruksverket att utvecklingsstrategin prioriterats samlades partnerskapet igen i augusti 2015 och bildade den ideella föreningen Leader Gute.


Ändamål

Föreningens ändamål är att med hjälp av utvecklingsstrategin för Lokalt ledd utveckling Gotland genom leadermetoden, utveckla Gotland genom samverkan mellan lokala organisationer, näringsliv och offentlig verksamhet."Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se