Lövsta den 14 augusti 2019


Anbudsanmodan

•Avtalstyp: Direktupphandling av tjänster

•Typ av efterfrågad tjänst: Projektutvärdering

•Projekt: Hållbara företagare = hållbara företag (jnr 2018–4373)
Leader Gute önskar få in anbud för utvärdering av alla delar av projektet

”Hållbara företagare = hållbara företag”.


Läs mer om uppdraget och hur du lämnar ett anbud här.
"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se