Inköp och upphandlingar


Leader Gute följer lagen om offentlig upphandling (LOU) i erforderliga delar. I vilka delar Leader Gute applicerar lagen konkretiseras i vår Policy och rutin vid inköp och upphandling för Leader Gute.


I menyn till vänster kan ni se aktuella annonserade upphandlingar. Datumet anger sista dag att inkomma med anbud för aktuell upphandling.


Kontaktperson för upphandlingar

John Gambe, verksamhetsledare

Telefon 0498-501 80, e-post john.gambe@leadergute.se 


Tilldelningsbeslut görs av en kommitté bestående av personal och förtroendevalda inom Leader Gute. Tilldelningsbeslutet meddelas skriftligen via e-post så snart beslutet är taget.


Sekretess/offentlighetsprincip

Leader Gute lyder under svensk offentlighetsprincip. Om ni som anbudsgivare vill hävda att vissa uppgifter ska vara belagda med sekretess ska ni noga specificera vilka uppgifter i anbudet som ni önskar sekretessbelägga samt på vilka grunder som detta bör gälla. Vi kan inte garantera att uppgifterna hålls hemliga, utan får vid varje begäran om utlämnande av handling göra en sekretessbedömning. 


"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se