Föreningsstämma 2019:


•Onsdagen den 20 mars (v12), start kl 19.00.
LAG-möten under 2019:


•Tisdagen den 5 februari (v6)


•Onsdagen den 13 mars (v11)


•Tisdagen den 16 april (v16)


•Onsdagen den 22 maj (v21)


•Tisdagen den 25 juni (v26)


•Tisdagen den 17 september (v38)


•Onsdagen den 23 oktober (v43)


•Tisdagen den 10 december (50)
För att en ansökan om projektstöd ska kunna läggas fram för beslut inför LAG behöver den vara komplett och inskickade via e-tjänsten senast 5 veckor före LAG-mötet. Med komplett avses att samtliga kompletteringar är inskickade och korrekta."Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se