Kalendarium

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se

Föreningsstämma 2018:

 

•Tisdagen den 20 mars (v12)

 

 

LAG-möten under 2018:

 

•Tisdagen den 20 januari (v5), extra LAG-möte

 

•Tisdagen den 6 februari (v6)

 

•Tisdagen den 13 mars (v11)

 

•Tisdagen den 17 april (v16)

 

•Tisdagen den 22 maj (v21)

 

•Tisdagen den 26 juni (v26)

 

•Tisdagen den 25 september (v39)

 

•Tisdagen den 23 oktober (v43)

 

•Tisdagen den 11 december (50)

 

 

För att en ansökan om projektstöd ska kunna läggas fram för beslut inför LAG behöver den vara komplett och inskickade via e-tjänsten senast 5 veckor före LAG-mötet. Med komplett avses att samtliga kompletteringar är inskickade och korrekta.