Kalendarium

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se

 

 

LAG-möten under 2017:

 

  • Tisdagen den 7 februari (v6)

 

  • Onsdagen den 8 mars (v10)

 

  • Tisdag den 18 april (v16)

 

  • Tisdagen den 23 maj (v21)

 

  • Tisdagen den 20 juni (v25)

 

  • Tisdagen den 19 september (v38)

 

  • Tisdagen den 24 oktober (v43)

 

  • Tisdagen den 5 december (v49)

 

För att en ansökan om projektstöd ska kunna läggas fram för beslut inför LAG behöver den vara komplett och inskickade via e-tjänsten senast 5 veckor före LAG-mötet. Med komplett avses att samtliga kompletteringar är inskickade och korrekta.