Ideell förening

Leader Gute är en ideell förening med representanter från ideell sektor, privat sektor och offentlig sektor.


Föreningens ändamål är att med hjälp av utvecklingsstategin utveckla Gotland genom samverkan mellan olika organisationer, näringsliv och offentlig verksamhet. Det gör vi genom att stödja projekt som bidrar till att utveckla Gotland.


Alla som vill utveckla Gotland genom lokalt ledd utveckling genom leadermetoden är välkomna som medlemmar i föreningen. Både enskilda personer och juridiska personer är välkomna som medlemmar. Det är endast juridiska personer som kan vara representerade i den lokala aktionsgruppen (LAG). LAG är även styrelse för föreningen och det organ som beslutar om prioritering av projektansökningar.


Ansökan om medlemskap görs skriftligen på blankett som finns att ladda ned här.


Medlemskapet kostar 100 kronor/år för juridisk person och 50 kronor/år för enskild person."Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se