Leader Gute är en ideell förening som under EU:s programperiod 2014-2020 har till uppgift att genomföra den lokala strategi för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden som tagits fram för Gotland. 


Om Leader och de fyra fonderna

Under programperioden kommer fyra fonder att samordnas i det lokala utvecklingsarbetet. Med fyra fonder kan det handla om att arbeta med både näringslivsutveckling, innovationer, kompetensförsörjning, arbetsmarknadsprojekt, lantbruk- och fiskefrågor. Det kan också handla om att arbeta med utbyten mellan stad och land.


Om Leader på Gotland

Ett stort antal organisationer har tillsammans med Region Gotland och Länsstyrelsen i Gotlands län gemensamt arbetat fram en strategi som ska styra användningen av EU:s projektmedel för lokal utveckling genom leadermetoden. De övergripande målen handlar om att leva, bo och verka på Gotland på ett sätt som också gynnar miljön vi lever i.


Strategin / ansökan skickades in den 5 december i 2014 och kompletterades i januari 2015. Den 27 januari 2016 meddelade Jordbruksverket beslut om startbesked.


I april 2015 fick vi besked om att Gotland får 56 903 265 kr. I detta belopp ingår lokal offentlig medfinansiering från Region Gotland på 18 778 077 kr. Det är Leader­ Gute som beslutar kring fördelning av dessa pengar under programperioden.


Föreningen Leader Gute bildades 2015-08-24. Då valdes också de personer som skall ingå i LAG under 2015/16. Medlemmarna i LAG hittar ni här.


Samarbetet är grunden

De lokala partnerskapen, LAG (LocalActionGroup), är de som leder arbetet i ett leaderområde. LAG ska ha en sådan bredd i kompetens att den kan hantera de fonder området kommer att arbeta med. Genom att olika aktörer och projekt förstärker varandra finns möjligheter att skapa synergieffekter utifrån varje områdes specifika behov. Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden innebär att de som bor och verkar i bygden ska kunna engagera sig i utvecklingen i sitt närområde och kunna få stöd för sina utvecklingsprojekt.

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se