Stadgar

Här kan ni läsa föreningens stadgar

 

Leader Gutes stadgar (PDF)

Ladda ner senaste versionen

av Acrobat reader här:

Leader Gutes stadgar

 

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80