3.1 Samverkan för lokal förnyelsebar energiomställning

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se

 

Insatsområde 3.1 Samverkan för lokal energiomställning

 

Goda exempel på gemensamma ekonomiska, praktiska lösningar kan initieras och genomföras på en mindre ort eller i ett avgränsat geografiskt område. Det handlar om ett helhetsgrepp där energieffektivisering och lokal energiproduktion kan skapa hållbara lokalsamhällen utifrån ett kretsloppstänkande.

 

Genom att använda leadermetoden kan invånarna, i projektform, utveckla tankar, idéer och kunskap för att få fram underlag för gemensam energiomställning på en ort eller i ett område.

FOND

 

MÅL

INDIKATOR

MÅLVÄRDE

Landsbygdsfonden

3.1.1 Ökad hållbar lokal resurseffektivisering.

 

3.1.2 Utveckla samarbeten nationellt och internationellt.

 

Antal planer

Antal samarbeten

Antal studieresor

Antal samarbeten med partners nationellt

Antal samarbeten med partners internationellt

8

14

6

 

5

 

1

 

 

 

 

Regionalfonden

3.1.1 Ökad hållbar lokal resurseffektivisering.

 

3.1.2 Utveckla samarbeten nationellt och internationellt.

Antal planer

Antal samarbeten

Antal studieresor

Antal samarbeten med partners nationellt

Antal samarbeten med partners internationellt

6

12

6

 

5

 

1

 

Övergripande mål 3: Förnyelsebar energiomställning på Gotland

 

 

Projekt inom de tre tematiska insatsområdena under den här rubriken ska verka för minskad miljöbelastning genom omställning till ett samhälle som är energisnålt och som bygger på förnyelsebara energikällor.

 

Antalet nya intressenter ska öka och förutsättningarna för produktion, konsumtion och ägande av förnyelsebar energi ska förbättras.

 

De prioriteringar som föreligger är kopplade till respektive utmaning. De utmärks i tabellerna nedan med att prioriterade mål har en fetare text än mindre prioriterade mål.

 

Här kan ni läsa strategin