3.2 Öka användningen av förnyelsebar energi

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se

 

Insatsområde 3.2 Öka användningen av förnyelsebar energi

 

Fler lokala tillämpningar av användning av förnybar energi för bland annat byggnader och transporter både på land och till havs behövs.

 

Genom att använda leadermetoden kan invånarna i projektform utveckla tankar, idéer och kunskap samt praktiska försök för att öka användningen av förnyelsebar energi på Gotland. Området biogasanvändning bör utvecklas vidare, liksom användning av elfordon. Detta är exempel på två områden där Gotland ligger långt framme. Att ta tillvara ny forskning inom förnyelsebar energi är viktigt.

 

FOND

 

MÅL

INDIKATOR

MÅLVÄRDE

Landsbygdsfonden

3.2.1 Ökad samverkan för lokala tillämpningar av förnyelsebar energi.

 

3.2.2 Tillämpning av forsknings-resultat inom förnyelsebar energi.

 

Antal nya samarbeten

Antal tillämpningar

Antal nya fastigheter som använder förnyelsebar energi

Antal nya fordon som använder förnyelsebar energi

Antal nyskapade arbetstillfällen

Antal förstudier

Antal pilotprojekt

10

10

 

30

 

30

3

10

3

 

 

 

 

Havs- och fiskerifonden

3.2.1 Ökad samverkan för lokala tillämpningar av förnyelsebar energi.

 

3.2.2 Tillämpning av forsknings-resultat inom förnyelsebar energi.

Antal nya samarbeten

Antal tillämpningar

Antal båtar som använder förnyelsebar energi

Antal förstudier

Antal pilotprojekt

8

6

 

3

3

2

 

Övergripande mål 3: Förnyelsebar energiomställning på Gotland

 

 

Projekt inom de tre tematiska insatsområdena under den här rubriken ska verka för minskad miljöbelastning genom omställning till ett samhälle som är energisnålt och som bygger på förnyelsebara energikällor.

 

Antalet nya intressenter ska öka och förutsättningarna för produktion, konsumtion och ägande av förnyelsebar energi ska förbättras.

 

De prioriteringar som föreligger är kopplade till respektive utmaning. De utmärks i tabellerna nedan med att prioriterade mål har en fetare text än mindre prioriterade mål.

 

Här kan ni läsa strategin