3.3 Ökad produktion av förnyelsebar energi

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se

 

Insatsområde 3.3 Ökad produktion av förnyelsebar energi

 

Fler lokala tillämpningar av produktion av förnybar energi behövs.

 

Genom att använda leadermetoden kan invånarna i projektform utveckla tankar, idéer och kunskap samt praktiska försök för att öka produktionen av förnyelsebar energi på land och från havet.

 

Två exempel är biogasproduktion och småskalig elproduktion. Kontakt med forskning kring förnyelsebar energi kan ge nya infallsvinklar.

 

FOND

 

MÅL

INDIKATOR

MÅLVÄRDE

Landsbygdsfonden

3.3.1 Ökad produktion av förnyelsebar energi.

 

3.3.2 Tillämpning av forskningsresultat.

Antal nya produkter

Antal nya tjänster

Antal nyskapade arbetstillfällen

Antal förstudier

Antal pilotprojekt

10

5

3

10

4

 

 

 

 

Havs- och fiskerifonden

3.3.1 Ökad produktion av förnyelsebar energi.

 

3.3.2 Tillämpning av forskningsresultat.

Antal nya produkter

Antal nya tjänster

Antal förstudier

Antal pilotprojekt

5

2

3

1

 

Övergripande mål 3: Förnyelsebar energiomställning på Gotland

 

 

Projekt inom de tre tematiska insatsområdena under den här rubriken ska verka för minskad miljöbelastning genom omställning till ett samhälle som är energisnålt och som bygger på förnyelsebara energikällor.

 

Antalet nya intressenter ska öka och förutsättningarna för produktion, konsumtion och ägande av förnyelsebar energi ska förbättras.

 

De prioriteringar som föreligger är kopplade till respektive utmaning. De utmärks i tabellerna nedan med att prioriterade mål har en fetare text än mindre prioriterade mål.

 

Här kan ni läsa strategin