1.1 Ökad kompetens i lokala företag

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se

FOND

 

MÅL

INDIKATOR

MÅLVÄRDE

Landsbygdsfonden

1.1.1 Ökad kompetens i nya och befintliga småföretag inom besöksnäring samt areella näringarna inkl livsmedel.

 

1.1.2 Ökad kompetens i nya och befintliga småföretag

Antal deltagare i utbildning

Antal deltagare som fått rådgivning

Antal deltagare <36 år

Antal nyskapade arbetstillfällen

 

120

55

22

4

 

 

 

 

 

Havs- och fiskerifonden

1.1.1 Ökad kompetens i nya och befintliga småföretag kopplat till fiskenäringen inkl diversifiering

Antal deltagare i utbildning

Antal deltagare som fått rådgivning

Antal deltagare <36 år

 

40

20

10

 

 

 

 

 

Regionalfonden

1.1.1 Ökad kompetens i nya och befintliga småföretag i Visby

Antal deltagare i utbildning

Antal deltagare som fått rådgivning

Antal deltagare <36 år

Antal nystartade små- och medelstora företag

20

10

5

 

1

 

Insatsområde 1.1 Ökad kompetens i lokala företag

 

 

För att företag i olika branscher ska kunna växa, finns det behov av ökad kompetens i små och medelstora företag. Det finns också behov av relevant kompetens för att företagare som är i ett uppstartsskede ska få bra möjligheter att bli konkurrenskraftiga.

 

Företagare som ser ett gemensamt behov kan med hjälp av leadermetoden ha möjlighet att i projektform genomföra kompetensutveckling i form av t.ex. kurser, studiebesök och rådgivning.

 

 

 

 

Övergripande mål 1: Hållbart företagande

 

 

Gotländskt småföretagande ska bli mer lönsamt, sysselsättningsskapande och resurseffektivt. Samarbete, entreprenörskap och innovation är ledstjärnor för utveckling på hela ön.

 

Projekt inom de fyra tematiska insatsområdena under den här rubriken ska verka för ökad konkurrenskraft i befintliga och nya företag och branscher, att tillfällen finns kvar och att nya tillkommer.

 

De prioriteringar som föreligger är kopplade till respektive utmaning. De utmärks i tabellerna nedan med att prioriterade mål har en fetare text än mindre prioriterade mål.

 

 

Här kan ni läsa strategin