1.2 Nya lokala, nationella och internationella nätverk

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se

 

Insatsområde 1.2 Nya lokala, nationella och internationella nätverk

 

För att öka små och medelstora företags konkurrenskraft behövs mer nätverks-aktiviteter, gemensamma distributionslösningar, klusterbildningar inom och emellan företag och branscher. Dessutom behövs utveckling av gemensamma marknadsföringskoncept, ökade möjligheter till bra omvärldsbevakning samt kontakter med nationella och internationella nätverk.

 

Företagare i samverkan kan med hjälp av leadermetoden ha möjlighet att i projektform utveckla fysiska och virtuella mötesplatser och koncept. Det finns goda möjligheter till nya samarbeten, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

FOND

 

MÅL

INDIKATOR

MÅLVÄRDE

Landsbygdsfonden

1.2.1 Utveckla samarbeten som till exempel nätverk och kluster.

 

1.2.3 Utveckla samarbeten nationellt och internationellt.

 

1.2.3 Ökad tillgång till fysiska och virtuella mötesplatser.

Antal nya samarbeten

Antal nya partners

Antal studieresor

Antal nya samarbeten nationellt

Antal nya samarbeten internationellt

Antal nya fysiska mötesplatser

Antal nya virtuella mötesplatser

18

20

13

8

5

2

1

 

 

 

 

Havs- och fiskerifonden

1.2.1 Utveckla samarbeten som till exempel nätverk och kluster.

 

Havs- och fiskerifonden1.2.1 Utveckla samarbeten som till exempel nätverk och kluster.

 

1.2.2 Utveckla samarbeten nationellt och internationellt.

Antal nya samarbeten

Antal nya partners

Antal studieresor

Antal nya samarbeten nationellt

Antal nya samarbeten internationellt

10

20

5

3

2

 

Övergripande mål 1: Hållbart företagande

 

Gotländskt småföretagande ska bli mer lönsamt, sysselsättningsskapande och resurseffektivt. Samarbete, entreprenörskap och innovation är ledstjärnor för utveckling på hela ön.

 

Projekt inom de fyra tematiska insatsområdena under den här rubriken ska verka för ökad konkurrenskraft i befintliga och nya företag och branscher, att tillfällen finns kvar och att nya tillkommer.

 

De prioriteringar som föreligger är kopplade till respektive utmaning. De utmärks i tabellerna nedan med att prioriterade mål har en fetare text än mindre prioriterade mål.

 

 

Här kan ni läsa strategin