1.4 Främja samverkan mellan det lokala näringslivet, utbildning och forskning

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se

FOND

 

MÅL

INDIKATOR

MÅLVÄRDE

Landsbygdsfonden

1.4.1 Främja samverkan.

Antal samarbeten

Antal innovativa lösningar

4

3

 

 

 

 

Havs- och fiskerifonden

1.4.1 Främja samverkan.

Antal samarbeten

Antal innovativa lösningar

5

4

 

 

 

 

Regionalfonden

1.4.1 Främja samverkan med utgångspunkt från Visby.

Antal samarbeten

Antal innovativa lösningar

3

2

 

Övergripande mål 1: Hållbart företagande

 

Gotländskt småföretagande ska bli mer lönsamt, sysselsättningsskapande och resurseffektivt. Samarbete, entreprenörskap och innovation är ledstjärnor för utveckling på hela ön.

 

Projekt inom de fyra tematiska insatsområdena under den här rubriken ska verka för ökad konkurrenskraft i befintliga och nya företag och branscher, att tillfällen finns kvar och att nya tillkommer.

 

De prioriteringar som föreligger är kopplade till respektive utmaning. De utmärks i tabellerna nedan med att prioriterade mål har en fetare text än mindre prioriterade mål.

 

 

Här kan ni läsa strategin

 

 

Insatsområde 1.4 Främja samverkan mellan det lokala näringslivet, utbildning och forskning

 

För att främja utvecklingen inom näringslivet lokalt, behövs en närmare samverkan med utbildning och forskning, regionalt, nationellt och internationellt. Teori och praktik tillsammans kan underlätta innovativa lösningar.

 

Genom att använda leadermetoden kan de olika intressenterna ha möjlighet att genomföra projekt som gynnar alla parter.