2.1 Möjlighet att bo och bygga

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se

 

Insatsområde 2.1 Möjlighet att bo och bygga

 

Det behövs nya smarta lösningar och goda exempel på hållbara sätt att exempelvis hantera vattenhushållning, vattenförsörjning och avloppshantering. Det kan vara avgörande för val av bostad och är ett hinder i vissa områden. Det handlar också om brist på boendealternativ i en del socknar, där det är önskvärt att ta fram modeller och metoder för att lokalt och tillsammans underlätta för att skapa tillgång.

 

Genom att använda leadermetoden kan invånarna i projektform utveckla tankar, idéer och kunskap för att underlätta praktiska möjligheter att bygga och bo.

FOND

 

MÅL

INDIKATOR

MÅLVÄRDE

Landsbygdsfonden

2.1.1 Innovativa lösningar på vattenhushållning, vattenförsörjning och avloppshantering.

2.1.2 Nya modeller för att lösa boendebrist lokalt.

Antal nya metoder

Antal lösningar

Antal modeller

 

3

10

5

 

Övergripande mål 2: Leva och verka på hela ön

 

Möjligheterna för hållbart boende, långsiktig försörjning samt delaktighet i samhället genom lokala lösningar ska förbättras. Det skapar bl.a. möjligheter för att invånarantalet på landsbygden ska bibehållas.

 

Social gemenskap, möjlighet till långsiktig försörjning och inflytande för alla boende oavsett individens förutsättningar ska öka.

 

Projekt inom de åtta tematiska insatsområdena under den här rubriken ska verka för ökade praktiska möjligheter till hållbart boende och arbete, ökade förutsättningar för att göra saker ihop, för ökad tillgänglighet till en god och hållbar närmiljö samt ökad möjlighet till livskvalitet, socialt liv och god hälsa.

 

De prioriteringar som föreligger är kopplade till respektive utmaning. De utmärks i tabellerna nedan med att prioriterade mål har en fetare text än mindre prioriterade mål.

 

 

Här kan ni läsa strategin