2.2 Möjlighet till utbildning och jobb

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se

 

Insatsområde 2.2 Möjlighet till utbildning och jobb

 

Idag är det många som är beroende av bil för att ta sig till studier, arbete eller serviceorter för att handla, gå på bibliotek etc. För att underlätta vardagen, på ett miljöinriktat vis utan bil, behövs alternativa transportlösningar t.ex. pooler för samåkning och frakt. Lösningar kan tas fram med hjälp av appar och andra digitala hjälpmedel. Det kan också handla om att förflytta arbetsplatsen till människorna, skapa gemensamma arbetsplatser för distansarbete.

 

Genom att använda leadermetoden kan invånarna i projektform utveckla tankar, idéer och kunskap för att underlätta praktiska möjligheter att förflytta sig alternativt skapa lokala arbetsplatser.

FOND

 

MÅL

INDIKATOR

MÅLVÄRDE

Landsbygdsfonden

2.2.1 Alternativa

transportlösningar.

 

2.2.2 Nya samordnade arbetsplatser.

Antal samverkanslösningar

Antal användare

Antal nya arbetsplatser

3

75

3

 

Övergripande mål 2: Leva och verka på hela ön

 

Möjligheterna för hållbart boende, långsiktig försörjning samt delaktighet i samhället genom lokala lösningar ska förbättras. Det skapar bl.a. möjligheter för att invånarantalet på landsbygden ska bibehållas.

 

Social gemenskap, möjlighet till långsiktig försörjning och inflytande för alla boende oavsett individens förutsättningar ska öka.

 

Projekt inom de åtta tematiska insatsområdena under den här rubriken ska verka för ökade praktiska möjligheter till hållbart boende och arbete, ökade förutsättningar för att göra saker ihop, för ökad tillgänglighet till en god och hållbar närmiljö samt ökad möjlighet till livskvalitet, socialt liv och god hälsa.

 

De prioriteringar som föreligger är kopplade till respektive utmaning. De utmärks i tabellerna nedan med att prioriterade mål har en fetare text än mindre prioriterade mål.

 

 

Här kan ni läsa strategin