2.3 Möjlighet till gemensamma aktiviteter

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se

 

Insatsområde 2.3 Möjlighet till gemensamma aktiviteter

 

Möjligheterna att behålla, utveckla och nyskapa gemensamma rum/mötesplatser behöver utvecklas. Det kan handla om att upprätta planer för bättre ekonomi i driften av byggnader och anläggningar, möjliggörande av tekniska lösningar för att gemensamma IT-aktiviteter ska kunna utvecklas och utveckling av miljöer för ökad fysisk och mental aktivitet, t.ex. LAN, kortspel, utegym, naturleder, teater m.m.

 

Genom att använda leadermetoden kan invånarna i projektform utveckla tankar, idéer och kunskap för att underlätta praktiska möjligheter för gemensamma aktiviteter med inriktning på fritidsaktiviteter.

FOND

 

MÅL

INDIKATOR

MÅLVÄRDE

Landsbygdsfonden

2.3.1 Bidra till att behålla, utveckla och nyskapa gemensamma rum/mötesplatser

 

2.3.2 Långsiktiga driftslösningar

 

2.3.3 Nya möjligheter till utomhusaktiviteter

Antal berörda platser

Antal IT-anpassade rum

Antal invånare som berörs

Antal driftslösningar

Antal nya aktivitetsplatser

10

3

1500

10

10

 

Övergripande mål 2: Leva och verka på hela ön

 

Möjligheterna för hållbart boende, långsiktig försörjning samt delaktighet i samhället genom lokala lösningar ska förbättras. Det skapar bl.a. möjligheter för att invånarantalet på landsbygden ska bibehållas.

 

Social gemenskap, möjlighet till långsiktig försörjning och inflytande för alla boende oavsett individens förutsättningar ska öka.

 

Projekt inom de åtta tematiska insatsområdena under den här rubriken ska verka för ökade praktiska möjligheter till hållbart boende och arbete, ökade förutsättningar för att göra saker ihop, för ökad tillgänglighet till en god och hållbar närmiljö samt ökad möjlighet till livskvalitet, socialt liv och god hälsa.

 

De prioriteringar som föreligger är kopplade till respektive utmaning. De utmärks i tabellerna nedan med att prioriterade mål har en fetare text än mindre prioriterade mål.

 

 

Här kan ni läsa strategin