Blanketter och stöd


Utvecklingsstrategin och stöd till lokalt ledd utveckling


Den lokala utvecklingsstrategin med bilagor (version 1 giltig t.o.m 2017-12-31)


Den lokala utvecklingsstrategin med bilagor (version 2 giltig t.o.m 2018-01-01)


Kom igång med lokalt ledd utveckling.


Kort om stödtyper och stödbelopp.


Kort om olika utgiftstyper som kan ge rätt till stöd.


Blanketter


Information om fullmakt för Jordbruksverkets e-tjänster och blankett.

OBS! Välj blanketten "Fullmakt - E-tjänst för projketstöd, företagsstöd och miljöinvesteringar".


Jordbruksverkets budgetmallen fylls i och bifogas ansökan. Anvisningar finns i budgetmallen.


Jordbruksverkets mall för att göra en aktivitetsplan för projektet.


Jordbruksverkets blankett för uträkning av timlön för anställd personal som tidredovisar arbete i projektet.


Jordbruksverkets blankett för intyg av övrig offentlig medfinansiering och offentliga resurser.


Jordbruksverkets webbutik.


Blankett och anvisning finns i Jordbruksverkets webbutik


Information och guider


Samlad information på Jordbruksverkets hemsida om stöd för att genomföra projekt inom lokalt ledd utveckling. Innehåller även information om vad som gäller för ansökan om ändring av beslut.


Samlad information på Jordbruksverkets hemsida.


Jordbruksverkets information om hur du använder e-tjänsten för att söka stöd till lokalt ledd utveckling.


Jordbruksverkets information om hur du använder e-tjänsten för att ansöka om utbetalning.


Användning av logotyper och informationskrav från fonderna


Jordbruksverkets anvisningar (2018-04-11)EU-logotyp för respektive fond och den gemensamma logotypen för Leader


  • Leader Gutes logotyp

Leader Gutes egen logotyp finns att hämta här (klicka nedan).

Leader Gute (JPG)

Leader Gute (PNG)

Leader Gute (AI)

Leader Gute (EPS)"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se