Kontakta oss

Kontaktdetaljer

Postadress:

Leader Gute

Roma Lövsta 12

622 54 Romakloster

Telefon: 0498-501 80


E-mail: info@leadergute.se


 
 
 
 
 

Så hanterar Leader Gute dina personuppgifter


Från och med 25 maj 2018 gäller en ny dataskyddsförordning, GDPR, i alla EU-länder. I praktiken innebär det ett stärkt skydd av dina personuppgifter och din rätt att veta vad de används till och hur de behandlas av myndigheter, föreningar och företag. Så här hanterar vi dina personuppgifter:


Ansökningsprocessen

Ansökan och beslutsprocess inom LAG: personuppgifter i ansökningshandlingar hanteras utifrån laglig grund. Inkomna handlingar i Jordbruksverkets e-tjänst utgör allmänna handlingar samt beslutsunderlag för LAG. Beslutsprotokoll från LAG liksom beslut från Jordbruksverket är offentliga handlingar. Begäran om handlingar hänvisas till Jordbruksverket.


Hemsida

På vår hemsida lägger vi ut en kort information om det beviljade projektet samt en länk till projektägarens hemsida, inga namn eller telefonnummer förekommer. Vid eventuella frågor och begäran om information om projekt hänvisar vi normalt sett till denna sammanställning. I de fall det skulle vara aktuellt att någon begär ut handlingar hänvisar vi till Jordbruksverket. De prioriterade och fastställda projekten finns på vår hemsida under fliken Prioriterade projekt.


Medlemmar i ideella föreningen Leader Gute

I de fall den förening eller organisation ni företräder är medlem i den ideella föreningen Leader Gute finns kontaktpersonen med i vårt medlemsregister samt på en e-postlista över medlemmar som används för utskick inför årsstämma med mera. Personuppgifterna sparas hos oss så länge medlemskap i föreningen kvarstår och i övrigt enbart om lagringsskyldighet krävs enligt lag.


Frågor?

För det fall du har några funderingar, vänligen kontakta oss för frågor och begäranden kring vår personuppgiftsbehandling.


"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se