Blanketter och stöd

Blanketter och stöd

 

Utvecklingsstrategin och stöd till lokalt ledd utveckling

 

Den lokala utvecklingsstrategin med bilagor

 

Kom igång med lokalt ledd utveckling.

 

Kort om stödtyper och stödbelopp.

 

Kort om olika utgiftstyper som kan ge rätt till stöd.

 

Blanketter

 

Information om fullmakt för Jordbruksverkets e-tjänster och blankett.

 

Jordbruksverkets budgetmallen fylls i och bifogas ansökan.

 

Jordbruksverkets information om hur man fyller i bugetmallen.

 

Jordbruksverkets mall för att göra en aktivitetsplan för projektet.

 

Jordbruksverkets blankett för uträkning av timlön för anställd personal som tidredovisar arbete i projektet.

 

Jordbruksverkets blankett för intyg av övrig offentlig medfinansiering och offentliga resurser.

 

Jordbruksverkets webbutik.

 

Information och guider

 

Jordbruksverkets sammanfattande information om vad du behöver veta för att genomföra projekt inom lokalt ledd utveckling.

 

Samlad information på Jordbruksverkets hemsida om stöd för att genomföra projekt inom lokalt ledd utveckling. Innehåller även information om vad som gäller för ansökan om ändring av beslut.

 

Samlad information på Jordbruksverkets hemsida.

 

Jordbruksverkets information om hur du använder e-tjänsten för att söka stöd till lokalt ledd utveckling.

 

Jordbruksverkets information om hur du använder e-tjänsten för att ansöka om utbetalning.

 

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"