Att ansöka om projektstöd


Ansök om stöd inom lokalt ledd utveckling hos oss! Ni gör det via e-tjänsten på Jordbruksverkets hemsida.


För att kunna beviljas stöd måste er idé passa in i Leader Gutes lokala utvecklingsstrategi 2014-2020 och drivas som ett projekt genom leadermodellen. Utvecklingsstrategins mål och urvalskriterier hittar ni här.


På sidan Blanketter & stöd har vi sammanställt användbara blanketter, information och guider till e-tjänsten.


Ansökan i Jordbruksverkets e-tjänst sker i två steg. Det första steget kan göras direkt, men innan det andra steget så måste ni ha varit i kontakt med vårt kansli för att få vägledning kring fondval och inriktning.


För att få en smidig ansöknings- och beslutsprocess är det viktigt att ni följer stegen här bredvid. Ni är alltid välkomna att kontaka Leader Gutes kansli om ni undrar över något.


Ansökan steg för steg 1. Testa din idé
 2. Återkoppling från Leader Gute
 3. Fullmakt och behörighet att skriva och skicka in ansökan
 4. Jordbruksverkets e-tjänst - Steg 1
 5. Projektplan
 6. Återkoppling och instruktion från Leader Gute
 7. Jordbruksverkets e-tjänst - Steg 2
 8. Återkoppling och eventuell komplettering från Leader Gute
 9. Beredning
 10. Eventuell komplettering
 11. Beslut om priotitering av ansökan
 12. Fastställande av slutgiltigtbeslut från Jordbruksverket

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se