"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se

Hållbara företagare = hållbara företag!

Projektet genomförs med finansiering från:

Vill du få nycklar att utvecklas, både inom företagets kommunikation och som företagande individ? Just nu söker vi deltagare till ett projekt som startar i vår i samarbete med Företagarna Gotland.

Att få hjälp inom regler och finansiering är vanligt. Att vara företagare handlar ju till stor del om att kunna förstå och följa en stor mängd regler. Det handlar även om att kunna ta en stor privat finansiell risk. Här finns det mycket hjälp att få av myndigheter och företagsorganisationer.

Men ännu viktigare för företagets framgång är det som handlar om företagaren, det vill säga individen bakom företaget. Hur skyddar du som företagare din inspiration, din drivkraft och dina mål? Här är det inte lika lätt att hitta stöd.

Undersökningar som organisationen Företagarna har gjort visar att oro över att omedvetet bryta mot någon regel samt oro över att ekonomin inte räcker för att försörja anställda och sig själv är något som tär stort på företagaren. När företagaren mår bra, mår företaget bra. (Företagarna 2018, Jobbskaparna del 1 – Stolthet och svordom)

Det är oerhört betydelsefullt för företagarens möjlighet till framgång att kunna hantera både formella regelverk och sina inre processer. Coaching och samtalsstöd kring individens farhågor och rädslor ger dig som företagare nycklar till hur du ska bli en hållbar företagare och därmed ha ett hållbart företag.

För att undersöka hur rapporten från Företagarna kan omsättas i praktiskt stöd genomförs nu projektet Hållbara företagare = hållbara företag. Det görs genom en jämförelse mellan en grupp företagare som ges kommunikationsutbildning och en grupp företagare som ges samma utbildning samt att de även ges individuell coaching. Sen gör vi intervjuer med samtliga deltagare för att se på vilket sätt det kompletterande stödet genom coaching kan ha haft en inverkan på deltagarnas företagande.

 

 

Vi söker dig som är företagare på Gotland och som identifierar dig som nyföretagare och/eller som företagare i expansionsfas.

 

Deltagande i projektet är gratis utöver er tid.

Tidsplan

  • Mars - Insamling av intresseanmälningar
  • April - Samtalscoaching börjar
  • April/maj - Kommunikationsutbildning
  • Augusti/september - Uppföljande intervjuer

 

Att ha eget företag innebär ofta en känslomässig bergochdalbana, som i sina toppar känns fantastisk och svindlande och i sina dalar skräckinjagande intill förlamning.

 

Det coachande samtalet är ett kraftfullt verktyg. Grunden i samtalet börjar med den egna självkännedomen. Coaching är ett tydligt och strukturerat sätt att samtala som hjälper individen att plocka fram vad som är viktigt, hjälper individen att sätta mål att hitta sina bästa sätt att nå dessa mål. Coaching handlar om att lyfta och utveckla det starka, friska och positiva. Coaching är motivationsskapande och arbetar härifrån och framåt med fokus på nytt och effektivare tänkande och handlande. Genom coachingen fördjupar individen/gruppen sitt lärande, förbättrar sina prestationer och utvecklar sin livskvalitet – utnyttjar hela sin personliga potential. Coachens uppgift är att stötta individen i sin egen förändringsprocess. Coachen hjälper och stöttar klienten att själv finna svaren och vägen till förändring/utveckling. Det viktigaste för att en person ska utvecklas är att hon/han ökar sin kunskap och medvetenhet samt agerar på nya sätt.

 

Som deltagare i projektet ges du möjligheten bidra till att utveckla stödstrukturerna till företagare på Gotland samtidigt som du får chans att utvecklas som individ och företagare.

 

Som deltagare i projektet får du ta del av en högkvalitativ kommunikationsutbildning som har som mål att stötta dig i framtagandet av en kommunikationsplan/-strategi som är specifik för ditt företag. Utbildningen är uppdelad på 3 tillfällen (ca 2 timmar per gång).

 

Hälften av deltagarna i projektet kommer även att ges 5-6 individuella sessioner med en certifierad samtalscoach.

 

Urvalet av deltagare i projektet samt uppdelning av grupper kommer att göras så att det skapas goda förutsättningar för jämförelse och utvärdering av insatserna.

 

 

Projektet genomförs i samarbete med:

Leverantör av samtalscoaching är:

Leverantör av kommunikationsutbildning är: