Lokalt ledd utveckling 2014–2020


I programperioden 2014–2020 är det möjligt att jobba med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden inom fyra fyra fonderna landsbygdsfonden, havs- och fiskeri fonden, regionalfonden och socialfonden.


Läs mer på:  • EU-kommissionens hemsida.

  • Landsbygdsnätverkets hemsida.EU & Jordbruksverket


"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se