Vad är Leader Gute och vad gör vi?


Leader Gute jobbar för en levande landsbygd

Leader Gute är en förening som jobbar för utveckling på landsbygden på Gotland. Till grund för vårt arbete finns en strategi som handlar om vilka mål vi vill uppnå här på Gotland och vad man kan få pengar till. Strategin hittar du om du klickar här.


Hos Leader Gute kan man söka pengar från olika EU-fonder. Det kan vara projekt som till exempel handlar om


  • att utveckla företag inom lantbruk, fiske och turism
  • att göra det lättare att bo på landsbygden
  • att öka produktionen och användningen av förnyelsebar energi


Ansökan - hur gör man?

Ansökan gör man på Jordbruksverkets hemsida. Om du har någon idé, kontakta oss så berättar vi mer om hur man gör.


När ansökan har kommit in är det den Lokala AktionsGruppen (LAG) här på Gotland bestämmer vilka projekt som kan få pengar. Efter det beslutet får man också ett beslut från Jordbruksverket.


Kontakta oss

Kontakta vårt kontor om du vill veta mer om Leader Gute och de pengar man kan söka till projekt för att utveckla landsbygden.


Klicka här så hittar du information om hur du kan kontakta oss på e-post och telefon. Det går också bra att besöka oss på Lövsta i Roma. Ta kontakt med oss och boka tid för ett möte.


"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se