"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se

 

 

Projektnamn: ”Av egen kraft – självständiga sociala företag”,

genomförandeprojekt, jnr 2018-3298

 

Projektägare: Leader Gute

 

Övergripande mål: Leva och verka på hela ön

 

Insatsområde: 2.8 Öka möjligheter till sysselsättning för alla

 

Fond: Socialfonden

 

Syfte (varför): att möjliggöra sysselsättning för alla genom att ge sociala företag på Gotland möjlighet att bedriva verksamhet på affärsmässig grund och utan riktade bidrag.

 

Mål (vad): att 125 individer som står långt från arbetsmarknaden, och/eller har en svag ställning, har genomgått utbildning i syfte att ge varaktig sysselsättning. Befintliga sociala företag ska ha utvecklat en ny form av samverkan och 1-3 nya verksamheter ska ha etablerats av individer som har deltagit i insatsen.

 

Slutdatum: 2020-12-31

 

Kontaktperson: John Gambe, 0498-501 80