Projektnamn: ”Av egen kraft – självständiga sociala företag”,

genomförandeprojekt, jnr 2018-3298


Projektägare: Leader Gute


Övergripande mål: Leva och verka på hela ön


Insatsområde: 2.8 Öka möjligheter till sysselsättning för alla


Fond: Socialfonden


Syfte (varför): att möjliggöra sysselsättning för alla genom att ge sociala företag på Gotland möjlighet att bedriva verksamhet på affärsmässig grund och utan riktade bidrag.


Mål (vad): att 125 individer som står långt från arbetsmarknaden, och/eller har en svag ställning, har genomgått utbildning i syfte att ge varaktig sysselsättning. Befintliga sociala företag ska ha utvecklat en ny form av samverkan och 1-3 nya verksamheter ska ha etablerats av individer som har deltagit i insatsen.


Slutdatum: 2020-12-31


Kontaktperson: John Gambe, 0498-501 80

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se