Projektnamn: "Hållbara företag = hållbara företagare",

genomförandeprojekt, jnr 2018-4373


Projektägare: Leader Gute


Övergripande målHållbart småföretagande


Insatsområde1.1 Ökad kompetens i lokala företag


Fond: Regionalfonden


Syfte (varför): att öka kompetensen hos företagare på Gotland så att

de får så goda förutsättningar som möjligt att bli hållbara utifrån ett

ekonomiskt och socialt perspektiv så att de kan bli konkurrenskraftiga och därigenom få en ökad växtkraft.


Mål (vad):

att 20-30 personer ska ha erhållit rådgivning/utbildning inom projektets sakområde, varav minst 5 av dessa är under 36 år fyllda vid tillfället för utbildning/rådgivning.

.


Slutdatum: 2020-03-31


Kontaktperson: John Gambe, 0498-501 80

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se