LAG-ägda projekt


Leader Gute är projektägare för en rad olika projekt inom ramen för vår lokala utvecklingsstrategi. De projekt som blivit prioriterade och fått sitt beslut fastställt av Jordbruksverket presenteras närmare i respektive flik för vart och ett av projekten.

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se