Projektnamn: "OFF-GRID DIY: Renewable Energy for rural development",

transnationellt samarbetsprojekt, jnr 2018-991


Projektägare: Leader Gute


Övergripande mål: Förnyelsebar energiomställning på Gotland


Insatsområde: 3.2 Ökad användning och/eller produktion av förnyelsebar energi


Fond: Landsbygdsfonden


Syfte (varför): att bidra till gemensamma kontaktytor för transnationellt kunskaps- och erfarenhetsutbyte i frågor som rör resurseffektivisering och förnyelsebar energiframställning i rurala områden.


Mål (vad): att ta fram en ”gör-det-själv”-handbok för en hållbar energiomställning inklusive planer för energiomställning för väderkraft och bioenergi. Målet är också att skapa nya samarbeten på regional, nationell respektive internationell nivå samt att i slutet av projekttiden anordna ett spridningsseminarium för fördjupning.


Slutdatum: 2020-12-13


Kontaktperson: Mikael Håkansson, 0498-501 80


Facebook: Det transnationella projektets gemensamma fb-sida (klicka).

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se