Projektnamn: "Säl och skarv",

internationellt samarbetsprojekt, jnr 2017-2963


Projektägare: Leader Gute


Övergripande mål: Leva och verka på hela ön


Insatsområde: 2.4 Hållbar miljö


Fond: Havs- och fiskerifonden


Syfte (varför): att genom nationsöverskridande samarbete uppnå ett hållbart fiske och vattenbruk och dokumentera sälens och skarvens inverkan.   


Mål (vad): en Östersjögemensam faktabas med befintlig forskning och fakta om sälens och skarvens inverkan på ekonomin för yrkesfisket, ett redskap för yrkesfiskare och dess företrädare. Projektet ska också bidra till en gemensam plattform för samarbeten mellan aktörer inom fiskeområdena i Östersjöregionen.


Slutdatum: 2019-12-31


Kontaktperson: John Gambe, 0498-501 80

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se