Projektnamn: "Samverkan för lokal energiomställning",

genomförandeprojekt, jnr 2017-2963


Projektägare: Leader Gute


Övergripande mål: Förnyelsebar energiomställning på Gotland


Insatsområde3.1 Samverkan för lokal förnyelsebar energiomställning


Fond: Landsbygdsfonden


Syfte (varför): att samla de på Gotland verksamma fria aktörerna inom ämnesområdet som berörs av Energimyndighetens förstudie om energiomställning på Gotland.


Mål (vad): ett samarbete ska etableras och en plan som beskriver målgruppens roll i energiomställningen ska tas fram. 


Slutdatum: 2019-09-30


Kontaktperson: Mikael Håkansson, 0498-501 80

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se