Projektnamn: "Viktiga vägen till kusten (strandi)",

genomförandeprojekt, jnr 2018-3337


Projektägare: Leader Gute


Övergripande mål: Hållbart småföretagande


Insatsområde1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster


Fond: Havs- och fiskerifonden


Syfte (varför): att hålla kust- och strandområden tillgängliga för fiskets behov.


Mål (vad): att ta fram en modell för långsiktiga driftsformer för enskilda vägar och samfälligheter.


Slutdatum: 2021-06-30


Kontaktperson: Allan Pettersson, Stig Pettersson 0498-501 80

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se