"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se

 

Mål 3. Förnyelsebar energiomställning på Gotland

 

Vi har identifierat behov av att kunna använda leadermetoden för att bidra till förnyelsebar energiomställning på ön och därmed möjliggöra att den regionala Energiplanen kan uppnås. Det behövs lokala initiativ för att öka produktion av förnyelsebar energi och för ökad användning av densamma.

 

Energiomställningen inkluderar även den blå näringen. Det finns en del kunskaper att hämta internationellt genom samarbeten, men en del behöver utvecklas på plats och där är tillgång till tillämpade forskningsaktörer/konsulter viktiga.

 

Området har bäring på tematiska målet för forskning och innovation som omfattas av landsbygdsfonden och regionalfonden samt på målet för övergång till koldioxidsnål ekonomi där det förutom nämnda fonder även finns en koppling till havs- och fiskerifonden.