Mål 2. Hållbar miljö


Det andra målet handlar om att använda metoder, former och tekniker som är bra för miljön och minskar negativ inverkan.


Målet handlar om att göra medvetna val så långt det är möjligt för att bidra till Sveriges arbete med miljömålen och därmed också till de övergripande målen för EU2020, som handlar om miljö, klimat och energi.


Horisontella mål


"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se