"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se

Mål 3. Barns och ungas delaktighet

 

Det tredje målet handlar om att inkludera barn och unga människor i lokal utveckling. Det viktiga är att öppna för delaktighet på barns och ungas egna villkor och finna former för detta för såväl flickor som pojkar.