Mål 3. Barns och ungas delaktighet


Det tredje målet handlar om att inkludera barn och unga människor i lokal utveckling. Det viktiga är att öppna för delaktighet på barns och ungas egna villkor och finna former för detta för såväl flickor som pojkar."Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se