"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se

Mål 4. Innovationer

 

Det fjärde målet handlar om innovationer. En innovation kan vara av social eller praktisk/teknisk karaktär, och omsätts i nya arbetssätt, metoder, modeller, produkter, tjänster, affärsidéer med mera.

 

Något som är nytt på platsen och bidrar till utveckling, är i den här strategins mening innovativt. Kunskapsutbyte mellan lokalsamhället och forskningen är en av flera möjligheter för utveckling på innovativa grunder.