Mål 5. Folkhälsa


Det femte målet handlar om livskvalitet, om fysisk och social hälsa. Det övergripande nationella folkhälsomålet är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen.


Strategin syftar till ett samhälle med hög tolerans där människors lika värde står i centrum. Ambitionen är att leadermetoden bidrar till att skapa bättre förutsättningar för en stärkt hälsa.
"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se