Insatsområde 3.1 Samverkan för lokal förnyelsebar energiomställning


Goda exempel på gemensamma ekonomiska, praktiska lösningar kan initieras och genomföras på en mindre ort eller i ett avgränsat geografiskt område. Det handlar om ett helhetsgrepp där energieffektivisering och lokal energiproduktion kan skapa hållbara lokalsamhällen utifrån ett kretsloppstänkande.


Genom att använda leadermetoden kan invånarna, i projektform, utveckla tankar, idéer och kunskap för att få fram underlag för gemensam energiomställning på en ort eller i ett område.

FOND


MÅL

INDIKATOR

MÅLVÄRDE

Landsbygdsfonden

3.1.1 Ökad hållbar lokal resurseffektivisering


3.1.2 Utveckla samarbeten nationellt och internationellt


Antal planer

Antal samarbeten

Antal samarbeten nationellt

Antal samarbeten internationellt

   8

14

  5

  1
Insatsområden


"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se