Insatsområde 3.2 Ökad användning och/eller produktion av förnyelsebar energi


Fler lokala tillämpningar av användning av förnybar energi för bland annat byggnader och transporter både på land och till havs behövs. Fler lokala tillämpningar av användning och produktion av förnybar energi behövs.


Genom att använda leadermetoden kan invånarna i projektform utveckla tankar, idéer och kunskap samt praktiska försök för att öka användningen och produktionen av förnyelsebar energi på Gotland och från det kringliggande havet. Området biogasanvändning och- produktion bör utvecklas vidare, liksom småskalig elproduktion och användning av elfordon. Detta är exempel på områden där Gotland ligger långt framme. Kontakt med forskning kring förnyelsebar energi kan ge nya infallsvinklar.
FOND


MÅL

INDIKATOR

MÅLVÄRDE

Landsbygdsfonden

3.2.1 Ökad samverkan för lokala tillämpningar av förnyelsebar energi


3.2.2 Ökad användning och/eller produktion av förnyelsebar energi


Antal nya samarbeten

Antal nya fastigheter som använder förnyelsebar energi

Antal nya fordon som använder förnyelsebar energi

Antal nyskapade arbetstillfällen

Antal förstudier

Antal pilotprojekt

Antal nya produkter

Antal nya tjänster

10

30


30


  6

20

  9

10

  5

Havs- och fiskerifonden

3.2.1 Ökad samverkan för lokala tillämpningar av förnyelsebar energi


3.2.2 Ökad användning och/eller produktion av förnyelsebar energi

Antal nya samarbeten

Antal båtar som använder förnyelsebar energi

Antal förstudier

Antal pilotprojekt

Antal nya produkter

Antal nya tjänster

8

3


6

3

5

2

Regionalfonden

3.2.1 Ökad samverkan för lokala tillämpningar av förnyelsebar energi


3.2.2 Ökad användning och/eller produktion av förnyelsebar energi

Antal planer

Antal samarbeten

Antal samarbeten nationellt

Antal samarbeten internationellt


  6

12

  5

  1


Insatsområden


"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se