Övergripande mål 1: Hållbart företagande


Gotländskt småföretagande ska bli mer lönsamt, sysselsättningsskapande och resurseffektivt. Samarbete, entreprenörskap och innovation är ledstjärnor för utveckling på hela ön.


Projekt inom de tre tematiska insatsområdena under den här rubriken ska verka för ökad konkurrenskraft i befintliga och nya företag och branscher, att tillfällen finns kvar och att nya tillkommer.


 

För att främja utvecklingen inom näringslivet lokalt, behövs en närmare samverkan med utbildning och forskning, regionalt, nationellt och internationellt. Teori och praktik tillsammans kan underlätta innovativa lösningar. Genom att använda leadermetoden kan de olika intressenterna ges möjlighet att genomföra projekt som gynnar alla parter.


De prioriteringar som föreligger är kopplade till respektive utmaning. De utmärks i tabellerna nedan med att prioriterade mål har en fetare text än mindre prioriterade mål.


"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se