"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se

FOND

 

MÅL

INDIKATOR

MÅLVÄRDE

Landsbygdsfonden

1.1.1 Ökad kompetens i nya och befintliga småföretag inom besöksnäring samt areella näringarna inklusive livsmedel

 

1.1.2 Ökad kompetens i nya och befintliga småföretag

 

Antal deltagare som fått utbildning/rådgivning

Antal deltagare <36 år

Antal nyskapade arbetstillfällen

 

 

175

22

4

 

 

 

 

 

Havs- och fiskerifonden

1.1.1 Ökad kompetens i nya och befintliga småföretag kopplat till fiskenäringen inklusive diversifiering

Antal deltagare som fått utbildning/rådgivning

Antal deltagare <36 år

60

 

10

 

 

 

 

Regionalfonden

1.1.1 Ökad kompetens i nya och befintliga småföretag i Visby

Antal deltagare som fått utbildning/rådgivning

Antal deltagare <36 år

Antal nystartade små- och medelstora företag

30

 

5

1

 

 

Insatsområde 1.1 Ökad kompetens i lokala företag

 

 

För att företag i olika branscher ska kunna växa, finns det behov av ökad kompetens i små och medelstora företag. Det finns också behov av relevant kompetens för att företagare som är i ett uppstartsskede ska få bra möjligheter att bli konkurrenskraftiga.

 

Företagare som ser ett gemensamt behov kan med hjälp av leadermetoden ha möjlighet att i projektform genomföra kompetensutveckling i form av t.ex. kurser, studiebesök och rådgivning.