FOND


MÅL

INDIKATOR

MÅLVÄRDE

Landsbygdsfonden

1.1.1 Ökad kompetens i nya och befintliga småföretag inom besöksnäring samt areella näringarna inklusive livsmedel


1.1.2 Ökad kompetens i nya och befintliga småföretag


Antal deltagare som fått utbildning/rådgivning

Antal deltagare <36 år

Antal nyskapade arbetstillfällen175

 

  22

    4


Havs- och fiskerifonden

1.1.1 Ökad kompetens i nya och befintliga småföretag kopplat till fiskenäringen inklusive diversifiering

Antal deltagare som fått utbildning/rådgivning

Antal deltagare <36 år

60


10

Regionalfonden

1.1.1 Ökad kompetens i nya och befintliga småföretag i Visby

Antal deltagare som fått utbildning/rådgivning

Antal deltagare <36 år

Antal nystartade små- och medelstora företag

30


5

1Insatsområde 1.1 Ökad kompetens i lokala företagFör att företag i olika branscher ska kunna växa, finns det behov av ökad kompetens i små och medelstora företag. Det finns också behov av relevant kompetens för att företagare som är i ett uppstartsskede ska få bra möjligheter att bli konkurrenskraftiga.


Företagare som ser ett gemensamt behov kan med hjälp av leadermetoden ha möjlighet att i projektform genomföra kompetensutveckling i form av t.ex. kurser, studiebesök och rådgivning."Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se