Insatsområde 1.2 Nya lokala, nationella och internationella nätverk


För att öka små och medelstora företags konkurrenskraft behövs mer nätverks-aktiviteter, gemensamma distributionslösningar, klusterbildningar inom och emellan företag och branscher. Dessutom behövs utveckling av gemensamma marknadsföringskoncept, ökade möjligheter till bra omvärldsbevakning samt kontakter med nationella och internationella nätverk.


Företagare i samverkan kan med hjälp av leadermetoden ha möjlighet att i projektform utveckla fysiska och virtuella mötesplatser och koncept. Det finns goda möjligheter till nya samarbeten, lokalt, regionalt, nationellt och internationellt.

FOND


MÅL

INDIKATOR

MÅLVÄRDE

Landsbygdsfonden

1.2.1 Utveckla samarbeten som till exempel nätverk och kluster.Antal nya samarbeten

Antal nya samarbeten nationellt

Antal nya samarbeten internationellt


18

   8

   5

 

Havs- och fiskerifonden

1.2.1 Utveckla samarbeten som till exempel nätverk och kluster.Antal nya samarbeten

Antal nya samarbeten nationellt

Antal nya samarbeten internationellt


 

10

  3

  2

 

 

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se