Insatsområde 1.3 Främja utveckling av företag samt produkter och tjänster


Förädlingsgraden på öns produkter och tjänster behöver utvecklas. Stöd i olika former behövs för att hjälpa nya och befintliga företagare att hitta bra former för företagande samt utveckling av produkter och tjänster. Sociala företag och kooperativ är en form som bör kunna användas mer. Nödvändiga generationsväxlingar (ägarskiften) i små och medelstora företag är ibland problematiska att genomföra. För att tänka nytt behövs goda exempel på hur det går att göra lösningar. Det kan vara avgörande för att en del företag ska kunna överleva och utvecklas.


Företagare i samverkan kan med hjälp av leadermetoden ha möjlighet att i projektform jobba med dessa frågor.


FOND


MÅL

INDIKATOR

MÅLVÄRDE

Landsbygdsfonden

1.3.1 Utveckla produkter och tjänster inom besöksnäringen och areella näringen inkl livsmedel


1.3.2 Stödja åtgärder för att underlätta generationsskiften

/ägarskiften


1.3.3 Utveckla produkter och tjänster


1.3.4 Utveckla nya former av samverkan

Antal deltagande företag

Antal utvecklade produkter

Antal utvecklade tjänster

Antal nya tekniker

Antal deltagare <36 år

Antal nyskapade arbetstillfällen

Antal goda exempel

Antal deltagare i inspirationsträffar

Antal bevarade arbetstillfällen

Antal nya grupper

50

24

24

  7

15

32

  5

40

10

  3

Havs- och fiskerifonden

1.3.1 Utveckla produkter och tjänster inom fiskerinäringen


1.3.2 Stödja åtgärder för att underlätta generationsskiften

/ägarskiften


1.3.3 Utveckla nya former av samverkan

Antal deltagande företag

Antal utvecklade produkter

Antal utvecklade tjänster

Antal nya tekniker

Antal nyskapade arbetstillfällen

Antal nyskapade företag

Antal goda exempel

Antal deltagare inspirationsträffar

Antal bevarade arbetstillfällen

Antal deltagare <36 år

Antal nya grupper

40

20

20

  5

  2

  1

  2

10

  5

  3

  2

Regionalfonden

1.3.1 Stödja åtgärder för att underlätta generationsskiften            /ägarskiften i Visby


1.3.2 Utveckla produkter och tjänster med utgångspunkt från Visby


1.3.3 Utveckla nya former av samverkan


Antal goda exempel

Antal deltagare inspirationsträffar

Antal bevarade arbetstillfällen

Antal nyskapade arbetstillfällen

Antal deltagare <36 år

Antal deltagande företag

Antal utvecklade produkter

Antal utvecklade tjänster

Antal nya tekniker

Antal nystartade små- och medelstora företag

Antal nya grupper

  3

30

  5

  3

  3

  5

  2

  3

  2

  1


  1

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se