FOND


MÅL

INDIKATOR

MÅLVÄRDE

Landsbygdsfonden

2.4.1 Miljösatsningar

 

2.4.3 Nya samarbeten nationellt och internationellt


Antal miljösatsningar

Deltagare vid inspirationsträffar

Antal utvecklade ekosystemtjänster

Antal nya samarbeten

Antal nya nationella samarbeten

Antal nya internationella samarbeten


20

50

10

15

  5

  2


Havs- och fiskerifonden

2.4.1 Miljösatsningar kopplade till vattendrag och hav


2.4.2 Miljösatsningar kopplade till fiskets kulturmiljöer


2.4.3 Nya samarbeten nationellt och internationelltAntal miljösatsningar 

Antal nya samarbeten

Antal nya nationella samarbeten

Antal nya internationella samarbeten
33

  8

  4

  1

Insatsområde 2.4 Hållbar miljö


Lokalt kan invånarna tillsammans bevara och/eller utveckla sitt landskap utifrån de miljövärden som finns runt omkring. Det kan handla om vattnet i landskapet och det omgivande havet med sina vikar runt Gotlands kust. Det kan också handla om natur- och kulturmiljövärden. Miljöarbetet gynnar ekosystemtjänster och ger många mervärden för lokalbefolkningen, besökare och för näringslivet.


Samarbete och kunskapsutbyte med andra områden i Sverige och i andra länder är viktiga faktorer för innovativa former och metoder. Genom att använda leadermetoden kan invånarna i projektform utveckla tankar, idéer och kunskap för att ta tillvara möjligheterna som finns kopplade till en hållbar miljöutveckling.   

Insatsområden


"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se