FOND


MÅL

INDIKATOR

MÅLVÄRDE

Landsbygdsfonden

2.6.1 Utveckla nya former av kapitalförsörjning.


2.6.2 Ökad kunskap och tillämpning om lokal utveckling.


Antal nya lösningar

Antal föreningar, organisationer och företag som hittat kapital

Antal inventeringar

Antal deltagare

 

  5

10

 

  5

50


Insatsområde 2.6 Kunskap om lokal ekonomi och metoder för lokal utveckling


En fråga som är av stor vikt är nya möjliga finansieringsformer för föreningar, organisationer och företagare som vill utveckla verksamhet. Här är det viktigt att stödja nya tjänster som ger ökad tillgång på lokalt kapital. Mer kunskapsunderlag kring bygdens ekonomi och sociala kapital behöver tas fram och synliggöras, för fortsatt utveckling lokalt på mindre orter eller i geografiskt avgränsade områden. Praktisk tillämpning som kan tjäna som goda exempel kan också utvecklas.


Genom att använda leadermetoden kan invånarna i projektform utveckla tankar, idéer och kunskap för att lägga en bra grund för fortsatt lokal utveckling.

Insatsområden


"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se