2.7 Ökade möjligheter till en hälsofrämjande vardag

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se

 

Insatsområde 2.7 Ökade möjligheter till en hälsofrämjande vardag

 

Det finns mycket att göra tillsammans för att öka förutsättningarna för god hälsa bland annat genom kunskapshöjning och ökad tillgång till friskvårdsaktiviteter på nära håll.

 

Genom att använda leadermetoden kan invånarna i projektform utveckla tankar, idéer och kunskap för att stimulera god social och fysisk hälsa.

 

FOND

 

MÅL

INDIKATOR

MÅLVÄRDE

Landsbygdsfonden

2.7.1 Ökad kunskap om hälsa (social och fysisk) och friskvård.

 

2.7.2 Ökad tillgång till friskvårdsaktiviteter.

Antal deltagare

Antal rådgivningar

Antal användare

Antal samarbeten

50

20

150

10