Insatsområde 2.7 Ökade möjligheter till en hälsofrämjande vardag


Det finns mycket att göra tillsammans för att öka förutsättningarna för god hälsa bland annat genom kunskapshöjning och ökad tillgång till friskvårdsaktiviteter på nära håll.


Genom att använda leadermetoden kan invånarna i projektform utveckla tankar, idéer och kunskap för att stimulera god social och fysisk hälsa.


FOND


MÅL

INDIKATOR

MÅLVÄRDE

Landsbygdsfonden

2.7.1 Ökad kunskap om hälsa (social och fysisk) och friskvård.


2.7.2 Ökad tillgång till friskvårdsaktiviteter.

Antal deltagare

Antal rådgivningar

Antal användare

Antal samarbeten

  50

  20

150

  10

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se