Insatsområde 2.1 Möjlighet att bo och bygga


Det behövs nya smarta lösningar och goda exempel på hållbara sätt att exempelvis hantera vattenhushållning, vattenförsörjning och avloppshantering. Det kan vara avgörande för val av bostad och är ett hinder i vissa områden. Det handlar också om brist på boendealternativ i en del socknar, där det är önskvärt att ta fram modeller och metoder för att lokalt och tillsammans underlätta för att skapa tillgång.


Genom att använda leadermetoden kan invånarna i projektform utveckla tankar, idéer och kunskap för att underlätta praktiska möjligheter att bygga och bo.

FOND


MÅL

INDIKATOR

MÅLVÄRDE

Landsbygdsfonden

2.1.1 Innovativa lösningar på vattenhushållning, vattenförsörjning och avloppshantering

 

2.1.2 Nya modeller för att lösa boendebrist lokalt

Antal lösningar

Antal modeller


13

  5

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se