Insatsområde 2.3 Möjlighet till gemensamma aktiviteter


Möjligheterna att behålla, utveckla och nyskapa gemensamma rum/mötesplatser behöver utvecklas. Det kan handla om att upprätta planer för bättre ekonomi i driften av byggnader och anläggningar, möjliggörande av tekniska lösningar för att gemensamma IT-aktiviteter ska kunna utvecklas och utveckling av miljöer för ökad fysisk och mental aktivitet, t.ex. LAN, kortspel, utegym, naturleder, teater m.m.


Genom att använda leadermetoden kan invånarna i projektform utveckla tankar, idéer och kunskap för att underlätta praktiska möjligheter för gemensamma aktiviteter med inriktning på fritidsaktiviteter.

FOND


MÅL

INDIKATOR

MÅLVÄRDE

Landsbygdsfonden

2.3.1 Bidra till att behålla, utveckla och nyskapa gemensamma rum/mötesplatser


2.3.2 Långsiktiga driftslösningar


2.3.3 Nya möjligheter till utomhusaktiviteter

Antal berörda platser

Antal IT-anpassade rum

Antal invånare som berörs

Antal driftslösningar

Antal nya aktivitetsplatser

10

3

1500

10

10

Insatsområden


"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se