Ansökan steg för steg 1. Testa din idé
 2. Återkoppling från Leader Gute
 3. Fullmakt och behörighet att skriva och skicka in ansökan
 4. Jordbruksverkets e-tjänst - Steg 1
 5. Projektplan
 6. Återkoppling och instruktion från Leader Gute
 7. Jordbruksverkets e-tjänst - Steg 2
 8. Återkoppling och eventuell komplettering från Leader Gute
 9. Beredning
 10. Eventuell komplettering
 11. Beslut om priotitering av ansökan
 12. Fastställande av slutgiltigt beslut från Jordbruksverket

Passar din idé inom lokalt ledd utveckling genom leadermetoden?


Under programperioden 2014 – 2020 arbetar vi med fyra olika fonder. Den gemensamma nämnaren är att projekten vi kan stödja är lokala och har sin utgångspunkt i Leadermetoden.


Starta en studiecirkel

Ett bra sätt att komma igång är att börja med en studiecirkel via ett studieförbund. I studiecirkelform kan ni diskutera och vässa era idéer. På Region Gotlands hemsida finns kontaktuppgifter till alla studieförbunden på Gotland: www.gotland.se/folkbildning


Checklista

Har ni en idé? Stäm gärna av era tankar med vår checklista nedan för att se om ert projekt skulle kunna passa som leaderprojekt. Ladda ner checklistan och skicka den ifylld till Leader Gutes kansli. • Faller projektet inom ramen för vår utvecklingsstrategi?

Kan projektet på ett tydligt sätt bidra till att strategins mål uppnås?


 • Underifrånperspektiv

Är de som berörs av projektet också är de som efterfrågar det? Gör projektmedlen nytta och skapar resultat i det område där effekter önskas?


 • Bred nytta

Kommer projektets förväntade resultat att vara till bred nytta, dvs innebära förbättringar/utveckling för fler än de som genomför projektet?


 • Genomförandekapacitet

Har ni en ordnad medfinansiering och plan för hur projektet skulle kunna genomföras rent praktiskt?


 • Nytänkande

Ska projektet används för att på olika sätt skapa utveckling – inte för att stödja redan befintlig verksamhet?


 • Horisontella mål

Har ni tänkt till kring, och tagit hänsyn till, strategins horisontella mål: jämställdhet, hållbar miljö, barns och ungas delaktighet, innovationer samt folkhälsa?


Om ni svarar ja på dessa frågor så verkar det som om ni har en idé som skulle kunna passa hos oss!


Om ni svarat nej på dessa frågor så kanske ert projekt passar i någon annan finansieringsform. Andra aktörer som har projektstöd och/eller kan vara behjälpliga med er idé är Länsstyrelsen Gotland, Region Gotland, Almi Gotland, Tillväxtverket samt ESF-rådet.Läs mer om Lokalt ledd utveckling:


Leadermetoden och Lokalt Ledd utveckling.


Utvecklingstrategin "Gotland tillsammans för hållbar tillväxt, engagemang och livslust: Så mycket bättre!"


Testa din idé - Är ditt projekt ett leaderprojekt? (ladda ned vår checklista)

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se