Låt er inspireras!


På den här sidan lägger vi efter hand ut tips och inspiration. Här finns t.ex. länkar till Jordbruksverkets projektdatabas och en lista över landets leaderområden. Här finns också tips på andra aktörer som kan bidra med finansiering. De projket som LAG prioriterar behöver bidra till målen i Leader Gutes utvecklingsstrategi. Läs gärna avsnitt 7 i strategin.


Starta en studiecirkel

Ett annat bra sätt att komma igång är att börja med en studiecirkel via ett studieförbund. I studiecirkeln kan man diskutera och vässa sina idéer för att få till både ett bra projekt och en bra ansökan. På Region Gotlands hemsida finns kontaktuppgifter till alla studieförbunden på Gotland: www.gotland.se/folkbildning


Jordbruksverkets projektdatabas för Landsbygdsprojekt

I databasen finns kortfattad information om projekt som tidigare har fått stöd inom landsbygdsprogrammet. Databasen är sökbar och finns här.


Kontaktlista leaderområden

I Sverige finns 48 godkända leaderområden. Leaderområdenas respektive hemsidor kan ge en hel del inspiration till projektidéer. En kontaktlista finns tillgänglig på Jordbruksverkets hemsida. Här framgår också vilka fonder som är aktuella för respektive område. Besök gärna även hemsidan för föreningen Lokal Utveckling Sverige (LUS).


Landsbygdsnätverket

Landsbygdsnätverket samlar och engagerar Landsbygdssverige. Nätverket består av föreningar och myndigheter som på olika sätt har betydelse för utvecklingen av de verksamheter och företag som finns på landsbygden och i kustsamhällen. Kolla vad som är på gång på Landsbygdsnätverkets hemsida.Andra myndigheter och organisationer

För idéer som inte passar inom lokalt ledd utveckling kanske andra myndigheter och organisationer kan erbjuda en lämplig finansieringsform. Stäm av er idé med Länsstyrelsen Gotland, Region Gotland, Almi Gotland, Tillväxtverket och ESF-rådet.


När det gäller stöd till projekt som handlar om att förbättra havs- och vattenmiljön finns möjlighet att få medfinansiering från det statliga havs- och vattenmiljöanslaget, dock inte för leaderprojekt. Läs mer om förutsättningarna på Havs- och vattenmyndighetens hemsida.

"Gotland tillsammans för hållbar tillväxt,

engagemang och livslust: Så mycket bättre!"

LEADER GUTE Roma Lövsta 12, 622 54 ROMAKLOSTER. Telefon: 0498-501 80 E-mail: info@leadergute.se